Транснационален инструмент за докладване на бариери по реката
Електронен инструмент за докладване на административни бариери

Pro Danube International (PDI) създаде този уебсайт под своя домейн, за да осигури на заинтересованите от корабоплаването по река Дунав лица инструмент за докладване на административни бариери, с които са се сблъскали, както и да посочват своите добри впечатления.

Инструментът за докладване на транснационални бариери по вътрешните водни пътища и добри впечатления е първият резултат от проект ДАНТЕ, който цели да постави основите на събирането на информация от заинтересованите от корабоплаването по реката лица. Този иновативен и многоезичен инструмент позволява по най-съвременен начин да се картографират всекидневните бариери пред главните действащи лица в корабоплаването по реката и да се създаде база данни, въз основа на която ще се правят анализи и препоръки.

Входящата информация ще бъде анализирана от PDI и партньорите по проект ДАНТЕ и ще бъде използвана за елиминиране на тези бариери, за да могат да се осигурят плавни и предвидими логистични процеси при използването на Дунав. Инициативата е част от кампанията на PDI относно административните бариери и следва визията на организацията: "Една и съща река - едни и същи правила".


257 сигнала докладвани до 31-01-2023 разпределени в изброените по-долу тематични области:
71Администрации по водните пътища / канали
51Пристанищни власти / администрации
43Органи за навигация и контрол на трафика
40Гранична полиция, данъчни и митнически служби
35Неуточнен орган на властта / няколко включени органи на властта
17Други свързани органи на властта


Транснационалният инструмент за докладване на бариери по реката е резултат от проект ДАНТЕ - подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав.
Проектът е съфинансиран от европейските фондове (ЕФРР, ИПП). Повече информация за проекта може да намерите на: www.interreg-danube.eu/dante