Instrument transnațional de raportare a barierelor din sectorul transportului pe căi navigabile interioare
Instrument de raportare electronică a barierelor administrative

Pro Danube International (PDI) a creat acest site pe domeniul său pentru a oferi un instrument părțillor interesate de navigația pe Dunare pentru a raporta barierele administrative pe care le-au întâmpinat și pentru a împărtăşi experiențe pozitive.

Instrumentul de raportare transnaţională a barierelor IWT și a bunelor practici este primul rezultat al proiectului DANTE, care stabilește cadrul necesar pentru colectarea contribuțiile părților interesate din IWT. Acest instrument inovator, multi-lingvistic, permite cel mai modern mod de a cartografia barierele zilnice ale actorilor în IWT și de a crea o bază de date care va funcționa ca bază pentru analiză și recomandări.

Datele vor fi analizate de PDI și de partenerii din proiectul DANTE și vor fi utilizate în continuare pentru a elimina aceste bariere, pentru a asigura un mod transparent și previzibil al proceselor logistice în utilizarea fluviului Dunărea. Inițiativa face parte din campania PDI privind barierele administrative și urmează ideea PDI privind "Același Fluviu - Aceleași Reguli".


257 cazuri raportate la 06-06-2023 apartinand domeniilor tematice de mai jos:
71Administrații ale căilor navigabile si canal
51Autorități portuare / administrații
43autorități de Navigație/de control ale traficului
40Poliția de frontieră, Administrația fiscală si vamală
35Autoritate necunoscută / mai multe autorități implicate
17Alte autorități relevante


Instrumentul transnațional de raportare a barierelor administrative din sectorul transportului pe căi navigabile interioare este un rezultat al proiectului DANTE - Îmbunătățirea procedurilor și proceselor administrative din sectorul transportului pe căi navigabile interioare de-a lungul Dunării.
Proiect cofinanțat din fonduri europene (FEDER, IPA).