Nadnárodný nástroj na hlásenie prekážok vo VVD
Elektronický nástroj na predkladanie správ o administratívnych prekážkach

Spoločnosť Pro Danube International (PDI) vytvorila túto webovú stránku pod svojou doménou, aby poskytla nástroj pre používateľov dunajskej plavby, aby informovali o administratívnych prekážkach, s ktorými majú skúsenosti a aby pomenovali pozitívne skúsenosti.
    
Nadnárodný nástroj na oznamovanie prekážok vo VVD a osvedčených postupov je prvým výstupom projektu DANTE, ktorý vytvára pozadie na zhromažďovanie vstupov od používateľov VVD. Tento inovatívny, viacjazyčný nástroj umožňuje najnovší spôsob mapovania každodenných prekážok aktérov vo VVD a vytvoriť databázu, ktorá bude slúžiť ako základ pre analýzu a odporúčania.

Vstupy budú analyzované spoločnosťou PDI a partnermi v projekte DANTE a ďalej využité na odstránenie týchto prekážok s cieľom zabezpečiť hladký a predvídateľný spôsob logistických procesov využívajúcich rieku Dunaj. Táto iniciatíva je súčasťou kampane PDI o administratívnych prekážkach a sleduje víziu PDI "Rovnaká rieka - rovnaké pravidlá".


257 problémov hlásených 06-06-2023 rozdelené do nižšie uvedených tematických oblastí:
71Správy vodných ciest a kanálov
51Prístavné orgány / správy
43Úrady pre kontrolu plavby / dopravy
40Pohraničná polícia, daňové a colné úrady
35Neznámy orgán / viacero príslušných orgánov
17Iný príslušný orgán


Nadnárodný nástroj na hlásenie prekážok vo VVD je výstupom projektu DANTE - Zlepšenie administratívnych postupov a procesov pre Dunaj vo vnútrozemskej vodnej doprave     
Projekt je spolu-financovaný európskymi fondmi (EFRR, IPA). Viac informácií o projekte nájdete na: www.interreg-danube.eu/dante