Transnacionalni alat za prijavu zapreka u unutarnjoj plovibi
Elektronički alat za prijavu administrativnih zapreka

Poništi zaporku

Ukoliko ste zaboravili zaporku unesite adresu svoje elektroničke pošte i poslat ćemo Vam upute kako je ponovo postaviti.

Transnacionalni alat za izvješćivanje o zaprekama u unutarnjoj plovidbi predstavlja output projekta DANTE - Poboljšanje administrativnih postupaka i procesa u unutarnjoj plovidbi na Dunavu.
Projekt je sufinancira kroz Europske fondove (ERDF, IPA). Više informacija o projektu možete pronaći na: www.interreg-danube.eu/dante