Nadnárodný nástroj na hlásenie prekážok vo VVD
Elektronický nástroj na predkladanie správ o administratívnych prekážkach

Obnovenie hesla

Ak ste zabudli svoje heslo, môžete zadať svoj e-mail a my vám pošleme pokyny na jeho obnovenie.

Nadnárodný nástroj na hlásenie prekážok vo VVD je výstupom projektu DANTE - Zlepšenie administratívnych postupov a procesov pre Dunaj vo vnútrozemskej vodnej doprave     
Projekt je spolu-financovaný európskymi fondmi (EFRR, IPA). Viac informácií o projekte nájdete na: www.interreg-danube.eu/dante