Transnacionalni alat za prijavu prepreka u unutrašnjem vodnom transportu
Elektronski alat za prijavu administrativnih prepreka

Reset šifre

Ukoliko ste zaboravili vašu šifru, možete uneti vašu email adresu i posaćemo vam instrukcije kako da izvršite resetovanje šifre.

Transnacionalni alat za prijavu prepreka u unutrašnjem vodnom transportu je rezultat projekta DANTE - Improving Administrative Procedures and Processes for Danube IWT.
Projekat kofinansiran iz evropskih fondova (ERDF, IPA). Više informacija o projektu je na raspolaganju na sledećem linku: www.interreg-danube.eu/dante