Транснационален инструмент за докладване на бариери по реката
Електронен инструмент за докладване на административни бариери

Регистрация

*полетата са задължителни
Условия за ползване
Авторските права върху съдържанието на този уебсайт се притежават от Pro Danube International (PDI), освен ако не е цитиран друг източник в даден документ или не е предоставена допълнителна информация за авторски права. Във втория случай ще важи допълнителната информация за авторски права.

§1. Хипервръзки
Слагане на връзки (линкове) от други сайтове към сайта на PDI ще бъде добре възприето от редакторите. При такива случаи не е необходимо разрешение, достатъчно е да се уведомят редакторите. (Ще възразим срещу връзка, дадена към нашия сайт от неподходящо място и ще вземем мерки за нейното премахване).

§2. Използване на съдържание
Оригиналното съдържание на сайта, както и всяка друга част от него (текст, изображение, звук, видео, анимация и т.н.) могат да бъдат ползвани единствено с предварително писмено разрешение. Не се изисква разрешение при цитиране. Все пак цитирането трябва да е съобразено с провизиите на съответните правила. В случаи на цитиране, моля поставете връзка (хиперлинк) към съответната страница от портала, заедно с позоваване на източника. Разрешение трябва да се иска при вторично публикуване на статии (в случай на цялостно копиране). Публикуването на статии от сайта на PDI, които се базират на източници свързани с новинарски агенции, е забранено.

§3. Използване на изображения
Изображенията в сайта на PDI са обект на авторско право, те могат да се ползват само след разрешение. Забранява се запазването на изображения от портала на PDI и използването им с комерсиални цели без предварително разрешение.

§4. Други
Забранено е запазването на съдържание от сайта на PDI в публична или частна база данни. Забранено е използването на съдържанието от сайта на PDI за комерсиални цели или за разпространение. Съдържанието и структурата на уебсайта не могат да бъдат променяни и използвани за цели, различни от целите на уебсайта, дори и да е получено разрешение за публикация. Редакторите на уебсайта правят всичко възможно, за да са сигурни, че публикуваната информация е точна, актуална и пълна, но не носят отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на тази информация. Ако имате въпроси или искане за разрешение за публикация, моля свържете се с нас като използвате информацията в меню "Контакт"

Транснационалният инструмент за докладване на бариери по реката е резултат от проект ДАНТЕ - подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав.
Проектът е съфинансиран от европейските фондове (ЕФРР, ИПП). Повече информация за проекта може да намерите на: www.interreg-danube.eu/dante