Nadnárodný nástroj na hlásenie prekážok vo VVD
Elektronický nástroj na predkladanie správ o administratívnych prekážkach

Registrovať

*polia sú povinné
Podmienky
Autorské práva k obsahu týchto stránok sú vo vlastníctve spoločnosti Pro Danube International (PDI), s výnimkou prípadov, keď je uvedený iný zdroj v konkrétnom dokumente, alebo ak sú zverejnené ďalšie informácie o autorských právach. V druhom prípade sa uplatňujú informácie o autorských právach.

§1. Hypertextové prepájanie
Editormi je vítané prepojenie z externých stránok na webovú stránku PDI. Povolenie sa v takýchto prípadoch nevyžaduje, postačuje informovať editorov. (Sme povinní vzniesť námietky proti prepojeniu na naše webové stránky z nevhodného prostredia a inicializovať jeho ukončenie).

§2. Používanie obsahu
Pôvodný obsah webovej stránky a ľubovoľnej zložky stránky (text, obrázok, zvuk, video, animácia atď.) je možné použiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom. Pre citovanie sa nevyžaduje žiadne povolenie, citácia však musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami. V prípade citovania sa prosím odkážte na príslušnú stránku hypertextovým prepojením spolu s uvedením odkazu na zdroj. Povolenie sa vyžaduje pri sekundárnom uverejňovaní článkov (v prípade doslovných kópií). Publikovanie článkov z webovej stránky PDI, ktoré sú založené na zdrojoch súvisiacich s tlačovými agentúrami, je zakázané.

§3. Použitie obrázkov
Obrázky webovej stránky PDI podliehajú autorským právam, môžu sa používať iba s povolením. Je zakázané ukladať obrázky portálu PDI a používať ich na komerčné účely bez predchádzajúceho povolenia.

§4. Rôzne
Je zakázané ukladať obsah stránky PDI do verejnej alebo súkromnej databázy. Je zakázané používať obsah webovej stránky PDI na komerčné účely. Zakázané je tiež šírenie obsahu webovej stránky PDI. Obsah a štruktúra webovej stránky sa nesmú meniť ani používať na iné účely, ako je cieľ webovej stránky, a to aj vtedy, ak sa získa povolenie na zverejnenie. Editori internetových stránok sa snažia zabezpečiť aby publikované informácie boli presné, aktuálne a úplné, ale nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z používania týchto informácií. Ak máte otázky alebo chcete požiadať o povolenie na zverejnenie, kontaktujte nás na stránkach dostupných v ponuke "Kontakt".

Nadnárodný nástroj na hlásenie prekážok vo VVD je výstupom projektu DANTE - Zlepšenie administratívnych postupov a procesov pre Dunaj vo vnútrozemskej vodnej doprave     
Projekt je spolu-financovaný európskymi fondmi (EFRR, IPA). Viac informácií o projekte nájdete na: www.interreg-danube.eu/dante